פניה ישירה למענה מהירשם:

דוא"ל:
 

מדינה:

Mobile Number:

טלפון:

אני:
פרטי חברה עסק קטן

הודעה:

תחום עניין:

תאריך אספקה משוער:

לחלופין, צור אתנו קשר בערוצים הבאים:

אם אינך בטוח איזה מוצר אתה זקוק, נסה את שלנו חיפוש מוצרים

Legal Information

אי-נטילת אחריות בגין שימוש באתר האינטרנט

המידע הכלול באתר אינטרנט זה ובכל אתרי האינטרנט של חברות קבוצת TDK-Lambda המקושרים לאתר זה מסופק אך ורק במטרה לספק מידע על אודות TDK-Lambda, חברות הבנות והשותפים שלה, והשירותים שהם מציעים. המידע באתר אינטרנט זה מסופק "כמות שהוא", ללא אחריות או תנאי כלשהם, מפורשים או מכללא, ובכלל זה, בין השאר, אחריות מכללא או תנאים בנוגע לסחירות, להתאמה למטרה מסוימת או לאי-הפרה. TDK-Lambda מתנערת בזאת מכל תנאים וכתבי אחריות מכללא שכאלה. על-ידי גישה לאתר אינטרנט זה, אתה מסכים לכך ש- TDK-Lambda EMEA לא תישא באחריות לכל אובדן ישיר, עקיף או תוצאתי שייגרם מהשימוש במידע ובחומר הכלולים באתר אינטרנט זה, או בכל אתר אינטרנט המקושר אליו בהיפר-קישור, ובכלל זה, בין השאר, אובדן רווחים, הפרעה עסקית, אובדן של תוכניות או פרטים אחרים, גם אם נקבל הודעה מפורשת על האפשרות לנזקים כאלה. אי ההכללות והמגבלות שלעיל חלים רק במידה המותרת על-פי חוק. זכויות היוצרים של החומרים הכלולים באתר אינטרנט זה שייכות ל- TDK-Lambda EMEA, לחברות הבנות, למחלקות או למעניקי הרישיונות שלה.

PAGE TOP

PAGE TOP