U kunt ook op de volgende manier contact met ons opnemen:

Juridische informatie

Softwarelicentieovereenkomst voor eindgebruikers

Lees voordat u onze software downloadt eerst de softwarelicentieovereenkomst, die hieronder staat beschreven. Het gebruik van onze software is alleen toegestaan als u akkoord bent gegaan met de voorwaarden en bepalingen in deze overeenkomst. Als het downloaden van de software is begonnen, wordt aangenomen dat u hiermee akkoord bent gegaan.

Softwarelicentieovereenkomst

  1. Alle publieke en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot deze software behoren toe aan ons bedrijf of de licentiegevers van ons bedrijf.
  2. Het downloaden en gebruiken van deze software gebeurt op verantwoordelijkheid van de klant. Ons bedrijf is niet verplicht om welke technische ondersteuning dan ook te bieden met betrekking tot de software. Daaronder vallen ook hulp bij het werken met de software en het implementeren van aanvullingen of herzieningen van softwarefuncties of -procedures op verzoek van individuele klanten.
  3. Houd er rekening mee dat de inhoud van deze software zonder voorafgaande kennisgeving kan worden herzien of verwijderd.
  4. Ons bedrijf draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de eventuele schade die optreedt als gevolg van het downloaden, installeren of gebruiken van deze software.

PAGE TOP

PAGE TOP